wh: [Keiko's haiku]

 

 

*   *   *


    Keiko's haiku
    about an Indian town--    
    slow spring now warm
	

wh,
~1995